Aanbod

Sinds 2010 staan wij geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit biedt mogelijkheden om te werken aan de ontwikkeling en het organiseren van opleidingsactiviteiten.

Zullen we een bos beginnen?

In de Boomhut vinden diverse onderwijsactiviteiten plaats onder leiding van Els Nuisker. Daarnaast worden er diverse kringen georganiseerd.

Begeleiding basisschoolleerlingen en hun ouders

Leerlingen, die moeite hebben met het verwerken van de leerstof, ontvangen wekelijks in kleine groepen ondersteuning. In overleg met de ouders wordt aansluiting gezocht met de school.

Cursus: “Op weg naar het voortgezet onderwijs”

In samenwerking met ouders en school bereiden wij de leerlingen van groep 7 en 8 voor op het voortgezet onderwijs.

Ouderbijeenkomsten met een thema

Jaarlijks organiseren wij enkele bijeenkomsten over thema’s met betrekking tot opvoeding.

Kringen